2019-11-19 Product news

Alfa Laval CB210 donosi moderno razmišljanje o lemljenim izmenjivačima toplote

Alfa Laval je primenila kombinaciju nekoliko modernih tehnoloških svojstava lemljenih izmenjivača toplote u jednom dizajnu: Alfa Laval CB210. Novi izmenjivač toplote donosi unapređenje performansi za veliki broj grejnih i rashladnih namena, dajući kupcima više mogućnosti da unaprede i kapacitet i toplotnu efikasnost.

"Blisko smo sarađivali sa kupcima da bismo bolje razumeli vrste tehničkih izazova koje pred njih postavljaju današnji sistemi grejanja i hlađenja", objašnjava Fredrik Ekström, Predsednik poslovnog odeljenja za lemljene i fuziono spajanje izmenjivača toplote u kompaniji Alfa Laval. "U pokušaju da bolje ispunimo ove moderne zahteve primenili smo savremen pristup na CB210, objedinjujući prednosti svih naših najnovijih inovacija na polju transfera toplote."

Povećan kapacitet sa istim otiskom

Jedno od ključnih unapređenja u novom CB210 je veći otvor koji omogućava brzinu protoka i do 30% veću od prethodnih generacija izmenjivača toplote. Na taj način se postiče povećan kapacitet sa istim dimenzijama kao i kod prethodnih modela.

"U kombinaciji sa novim proizvodnim sposobnostima koje nam omogućavaju da proizvodimo veća pakovanja ploča, redizajnirani priključni otvori CB210 imaju mnogo veći kapacitet od prethodnika", objašnjava Richard Torssell, menadžer proizvoda u kompaniji Alfa Laval. "Pored toga što zamenjuje starije uređaje sa sličnim otiskom, povećani kapacitet znači da će u pojedinim slučajevima čak i veći sistemi moći da se unaprede sa CB210.".

Inovativna rešenja za unapređenje toplotne efikasnosti

CB210 poseduje nekoliko svojstava za povećanje opšte toplotne efikasnosti grejnog ili rashladnog sistema. Između ostalog tu je dizajn za unapređenu distribuciju po površini ploče, koji omogućava kupcima da u potpunosti iskoriste površinu za prenos toplote uređaja.

"Svi CB210 izmenjivači toplote mogu da se izrade uz upotrebu inovativnog FlexFlow dizajna asimetričnih ploča kompanije Alfa Laval," nastavlja Torssell. "To znači da možemo da radimo sa kupcima na osmišljavanju dizajna kanala koji je optimizovan za medijum i namenu koja je njima potrebna, čime se dobija najbolji moguće rešenje."

Prikladan za više namena

Zbog svoje veličine, povećanog kapaciteta i unapređenih toplotnih performansi, kompanija Alfa Laval vidi mogućnost za upotrebu CB210 u brojnim grejnim i rashladnih sistemima. "Novi dizajn će ponuditi posebne pogodnosti za HVAC, industrijsko i centralno grejanje i hlađenje i sanitarnu vodu," kaže roman Rathsack, OEM menadžer u kompaniji Alfa Laval. "Kao i drugi naši CB modeli, specijalni dizajn CB210 će moći da se koristi i za hlađenje ulja."

Da biste saznali više od CB210 i celokupnom asortimanu lemljenih i fuzijom spajanih izmenjivača toplote kompanije Alfa Laval, posetite www.alfalaval.com.

Oznake

Sve
process heating

Za više informacija, molimo kontaktirajte

Alfa Laval d.o.o. Branch Office Belgrade

Bul. Arsenija Carnojevica 54/3, Belgrade, Serbia

Phone: +381 11 22 83 108
E-mail: srbija.info@alfalaval.com

Povezani sadržaj