Alfa Lavalova usluga remonta obezbeđuje kontinualne procese

Ilva Steelworks koristi 20 Alfa Lavalovih spiralnih izmenjivača toplote za hlađenje gasa pri dobijanju koksa za proizvodnju čelika. Nakon više od 20 godina zadovoljavajućeg rada, Ilva Steelworks su se obratili kompaniji Alfa Laval za remont izmenjivača toplote.

DATUM 2022-01-27

Kod 20 Alfa Lavalovih spiralnih izmenjivača toplote opremljenih titanijumskim pločama je bilo potrebno održavanje koje je predugo odlagano. Pošto se kao rashladni medijum koristi morska voda, mnogi spoljašnji delovi jedinica napravljeni od nelegiranog čelika su pokazali znake ozbiljne korozije.

Alfa Lavalova usluga remonta, isplativa investicija

U servisnim centrima kompanije Alfa Laval, izmenjivači toplote su podvrgnuti opštem vizuelnom pregledu delova od nelegiranog čelika, ispitivanju integriteta materijala kako bi se utvrdilo da li ima curenja, čišćenju pod visokim pritiskom i čišćenju titanijumskih ploča primenom hemikalija kao i kasnijoj popravci unutrašnjih curenja.

Uz minimalne investicije, remontovani spiralni izmenjivači toplote sada rade kao novi. Trošak remonta je bio oko 30% niži od kupovine novih spiralnih izmenjivača toplote.

Povećanje učinka sa Alfa Lavalovim portfoliom usluga 360°

Naš bogat portfolio usluga nudi sve usluge koje su vam potrebne da osigurate vrhunski učinak, maksimalnu funkcionalnost i efikasnost vaše Alfa Laval opreme tokom njenog radnog veka. Bićete mirni uz naš tim stručnjaka i dostupnost delova.

 Više o Alfa Laval 360° Portfoliu usluga

Koristnik

Ilva Steelworks je deo italijanske korporacije za proizvodnju čelika Riva Group, jednog od najvećih svetskih proizvođača čelika neto prodaje od 9.5 milijardi evra. U odeljku Taranto Steelworks, kompanija Ilva proizvodi toplo i hladno valjane kalemove, quarto ploče, cevi i cevne oplate za ambalaže i ostale industrije.