Pretvaranje otpada u održivu energiju

Za efikasan tretman otpada potrebna je napredna tehnologija i odlučnost. Pločasti izmenjivači toplote Alfa Laval serije T ugrađeni su u najveće postrojenje za spaljivanje otpada u Šangaju, u Kini.

DATUM 2023-11-28

Koliko tona otpada može proizvesti 24 miliona ljudi?

Šangaj je najmoderniji grad u Kini, i u isto vreme i grad sa najvećom količinom otpada iz domaćinstava u zemlji. 24 miliona stanovnika proizvodi 30.000 tona otpada dnevno. Da bi se rešio problem tolike količine otpada na efikasan način neophodna je napredna tehnologija i odlučnost. Kina je uvela obavezno sortiranje otpada, a Šangaj je preuzeo vodeću ulogu u sprovođenju mera za sortiranje otpada širom zemlje poznatih kao „najstrože sortiranje“ u Kini, ikada.

Stvaranje velike koristi za životnu sredinu i uštedu energije

Skoro polovina komunalnog čvrstog otpada koji se generiše u Šangaju transportuje se u Šangajski Laogang centar za recikliranje obnovljivih izvora energije na istočnoj obali radi dalje obrade. Budući da je jedan od glavnih proces tretmana otpada u svetu, proizvodnja energije kroz spaljivanje otpada je važna infrastruktura za održivi urbani razvoj. Na taj način se efikasno kontroliše sekundarno zagađenje prouzrokovano otpadom iz domaćinstva i doprinosi se očuvanju životne sredine i energetskoj efikasnosti. Bolje sortiranje otpada takođe omogućava da proizvodnja energije kroz spaljivanje otpada postane trajan proces.

Najveće svetsko postrojenje za spaljivanje otpada koja pokreće održivi razvoj

Kao važna mera za održivi razvoj i ekologiju u Šangaju, Faza II Šangajskog Laogang centra za recikliranje obnovljivih izvora energije zvanično je puštena u rad krajem juna 2019. Do oktobra 2020. bila je potpuno operativna. Ukupni kapacitet spaljivanja otpada u Fazi I i Fazi II u postrojenju Laogang iznosi oko 3 miliona tona godišnje. Količina energije koja se dobije kroz proces spaljivanja otpada može iznositi 1,5 milijardi kWh godišnje. Sa ovim kapacitetom, Laogang u Šangaju će postati najveće postrojenje za spaljivanje otpada koje ispušta neopasan otpad u životnu sredinu na svetu.

Otpad postaje održiva energija

Proizvodnja energije iz otpada je proces stvaranja energije u obliku električne energije i/ili toplote primarnim tretmanom otpada, ili preradom otpada u gorivo. Spaljivanje je glavni oblik tretmana otpada za dobijanje energije. To je tehnologija koja obuhvata uništavanje čvrstog otpada kontrolisanim sagorevanjem na visokim temperaturama, a proces je praćen oslobađanjem toplote koja se može pretvoriti u energiju. Radni uslovi procesa spaljivanja moraju biti veoma precizni kako bi bili bezbedni za životnu sredinu.

Performanse, efikasnost i održivost

Pločasti izmenjivači toplote Alfa Laval serije T koriste se u sistemu za prečišćavanje dimnih gasova kako bi povećali njegovu efikasnost i omogućili uklanjanje različitih štetnih materija, sa ciljem da emisije dimnih gasova ispune stroge ekološke standarde. Oprema Alfa Laval se obično koristi u mnogim ključnim projektima u postrojenjima za spaljivanje otpada u Kini, zbog izuzetne energetske efikasnosti, visokog kvaliteta proizvoda, različitih mogućnosti dizajna i pouzdanog rada.

Rukovodilac projekta u Šangajskom Laogang centru za recikliranje obnovljivih izvora energije kaže

Procesna voda koja se ovde primenjuje sadrži čestice zbog kojih moži doći do zaprljanja. Odlučili smo se za Alfa Laval jer verujemo da će napraviti pouzdan termički dizajn i isporučiti proizvod koji će pomoći u smanjenju količine zaprljanja. Pločasti izmenjivači toplote TS20 kompanije Alfa Laval su dobro funkcionisali u Fazi I i Fazi II u našoj fabrici. Danas je kapacitet prečišćavanja procesne vode povećan za 20% od projektovanog kapaciteta, ali pločasti izmenjivači toplote nastavljaju da zadovoljavaju rashladno opterećenje bez potrebe za čišćenjem u periodu od godinu dana.  

Optimalno rešenje

Za projekat Faze II u Šangajskom postrojenju Laogang, pločasti izmenjivači toplote TS20 mogu isporučiti maksimalni kapacitet na minimalnom prostoru. Zbog potrebe za većom toplotnom efikasnošću i ograničenog prostora za ugradnju, izmenjivači toplote sa omotačem i cevima su izbačeni iz upotrebe. Oprema koja se koristi mora biti otporna na koroziju jer medijumi koji učestviju u procesu sadrži hlor. Osim toga, za poboljšanje efikasnosti potrebno je brzo smanjenje temperature tečnosti za odvlaživanje. Ovo su ključne stvari koje se tiču postrojenja za pretvaranje otpada u energiju.

Sa više od 35 godina na tržištu u Kini, Alfa Laval je bila uključena u mnoge ključne projekte u procesu modernizacije Kine i nastavlja da bude deo novog energetskog i održivog razvoja u Kini.

 

Industrijska linija - pročitajte više

Alfa Laval je za ovaj projekat dizajnirala i izabrala lemljeni izmenjivač toplote sa titanijumskom pločom TS20 na osnovu posebnih uslova rada postrojenja za proizvodnju energiju iz otpada.

Pročitajte više o liniji za industriju 

 

Zbog čega kupci biraju TS20

Teški uslovi

Materijal od titanijumskih ploča otpornih na koroziju odabran je za radne uslove u kojima postoji visok sadržaj hlora.

Kompaktni okvir

Kompaktni okvir se uklapa u najveći broj ploča, čime se štedi prostor za instalaciju.

Efikasan prenos toplote

Izabrana je ploča izmenjivača toplote sa širokim razmakom kanala kako bi se sprečilo začepljenje.

Pouzdan i jednostavan za održavanje

Sistem za poravnavanje ploča sa pet tačaka serije T, kutija ležaja i druge karakteristike poboljšavaju pouzdanost opreme i lakoću održavanja, smanjujući operativne troškove.