Proizvodnja osvezavajuceg napitka

Veliki američki proizvođač osvežavajućih napitaka je tragao za rešenjem za efikasnije mešanje svoje visoko-koncentrovane aromatizovane tečnosti, i za potpuno iskorišćenje njihovog celokupnog proizvoda iz rezervoara od 5,000 galona.

DATUM 2023-11-28

Još jedna Ahilova peta miksera

 

Proces mešanja koncentrata kod korisnika počinje punjenjem rezervoara sa 1,000 galona čiste vode. Otprilike 1,000 galona koncentrata se prethodno odvojeno meša a zatim se dodaje u rezervoar od 5,000 galona. Rezervoar se zatim puni dodatnom količinom vode kako bi se dostigla konačna zapremina tečnosti.

Prethodno, svo mešanje se obavljalo u mikseru velike brzine i visokog nivoa smicanja (high-shear), koji nije dohvatao dno rezervoara što je rezultovalo neefikasnim mešanjem. Mikser je bilo toliko neefikasan da je korisnik takođe procenjivao i proces mešanja za konačnih 1,000 galona smeše. Preostalih 20% zapremine se posmatralo kao „peta“ rezervoara, i prosto je izbacivano kao otpad – što je za rezultat imalo 1,000 galona izgubljenog proizvoda.

Alfa Laval je saznala za projekat preko svog partnera – kod kog se korisnik raspitivao o našem mikseru nakon što ga je video na delu na sajmu.

Od otpada do proizvoda

Nakon 4.5-časovne prezentacije i demonstracije, 10-inčni Alfa Laval magnetni mikser je preporučen i instaliran na dnu rezervoara od 5,000 galona. Kao rezultat, svaki delić proizvoda se sada meša u „petnom“ delu rezervoara, odn. i onih 1,000 galona proizvoda koji su se ranije smatrali otpadom.

Mikser neprekidno obavlja mešanje na umerenih 150 obrtaja u minutu – održavajući konačnu smešu ravnomernom pre puštanja u fazu punjenja.

100% iskorišćenje i skraćen proces za jedan korak

Proces kontinualnog mešanja omogućuje homogenu smešu, odn. mikser može nastaviti da radi dok se rezervoar prazni, omogućujući 100% iskorišćenje proizvoda. Na ovaj način, 1,000 galona proizvoda se može uštedeti bez ikakvog bespotrebnog otpada. Magnetni mikser takođe skraćuje proces proizvodnje za jedan korak. Pošto se svi sastojci i voda mogu homogeno pomešati u istom rezervoaru, nema više potrebe za dodatnim rezervoarom za koncentrat za pred-mešanje sastojaka, čime se proces proizvodnje skraćuje za jedan korak.

Neprekidni šaržni proces – ušteda dragocenog vremena zastoja potrebnog za čišćenje na licu mesta (CIP downtime) i resursa

Većina procesa mešanja osvežavajućih pića primenom magnetnih uparenih miksera zahteva zaustavljanje i demontažu miksera od rezervoara pre početka svakog novog CIP ciklusa ili serijske proizvodnje. Magnetni mikser kompanije Alfa Laval štedi dragoceno CIP vreme i resurse, pošto je u trenutku kada se koncentrat osvežavajućeg pića homogeno pomeša i ispumpa u fazu filtriranja, proces završen.

Većina procesa mešanja osvežavajućih pića primenom magnetnih uparenih miksera zahteva zaustavljanje i demontažu miksera od rezervoara pre početka svakog novog CIP ciklusa ili šarnžne proizvodnje. Magnetni mikser kompanije Alfa Laval štedi dragoceno CIP vreme i resurse, pošto je u trenutku kada se koncentrat osvežavajućeg pića homogeno pomeša i ispumpa u fazu filtriranja, proces završen.  

Pošto mikser može raditi pri ekstremno niskom broju obrtaja u minutu, brzine mešanja se smanjuju do tačke u kojoj se proizvod može ispustiti, praćeno neposrednim uvođenjem CIP rastvora (za čišćenje na licu mesta) u isti rezervoar. I zahvaljujući usmerenom dizajnu, CIP rastvor slobodno teče i temeljno čisti sve površine – dozvoljavajući mikseru da neprekidno radi i pokreće CIP rastvor u isto vreme. Kao rezultat toga, čak i CIP ciklus je neprekidan, pošto nema potrebe za zaustavljanjem i demontažom miksera. Ovo takođe obezbeđuje efikasniju CIP tehniku, eliminišući bespotrebnu opremu za čišćenje rezervoara – u krajnjoj liniji štedi se više resursa, što omogućava više korisnog radnog vremena i omogućuje neprekidni proces šarnžne proizvodnje.

Proizvod

Alfa Laval Magnetni mikser - sa motorom

Alfa Laval Magnetni mikser

Prednosti

  • Usmereni dizajn – omogućuje skoro 100% iskorišćenja jer mikser radi na veoma niskom broju obrtaja, izvlačeći i poslednju kap.
  • Ušteda koraka pred-mešanja – svi sastojci i voda se homogeno mešaju u istom rezervoaru, čime se štedi dodatni proizvodni korak pred-mešanja.
  • Neprekidni šaržni proces, zahvaljujući usmerenom dizajnu i nižem broju obrtaja u minutu, mikser ne mora da se zaustavlja i demontira tokom CIP (čišćenja na licu mesta) – što za rezultati ima neprekidan proces serijske proizvodnje.