Hladnija mlekara sa prirodnim rashladnim sredstvima

Projektovanje energetski efikasnog logističkog centra za mlekaru u Grčkoj pomoću Alfa Laval sistema za isparavanje amonijaka.

DATUM 2024-06-11

Da bi se smanjio potencijal globalnog zagrevanja (GWP) u primeni grejanja i hlađenja, mnoga preduzeća se danas okreću korišćenju prirodnih rashladnih sredstava. To je bio slučaj i kada se malo porodično preduzeće u Grčkoj proširilo u ekološki i socijalno svesnu, brzo rastuću mlečnu industriju sa novim logističkim centrom koji koristi proizvode Alfa Laval sa prirodnim rashladnim sredstvima.

Prirodno ukusno uz održiv pristup

L.A. Farm S.A. je započeo kao malo porodično preduzeće. Poznat je po ukusnom, originalnom Feta siru, napravljenom od mleka porodičnih ovaca i koza, kao i ovaca i koza njihovih sugrađana. Danas je to brzo rastuća mlečna industrija sa sedištem u Tesaliji, na severu Grčke. Od svog osnivanja, dosledno proizvodi odlične mlečne proizvode, koristeći najbolje i najčistije sastojke, i doprinoseći napretku i dobrobiti lokalne zajednice uz bezbednost i ekološku svest uzimajući navedeno kao ključna razmatranja.

Kada je došlo vreme za ulaganje u novi rashladni logistički centar od 14.000m2, energetska efikasnost i mali uticaj na životnu sredinu bili su visoko na dnevnom redu. Kako sistem može da postane bezbedan, energetski efikasan i da poštuje i lokalno i globalno okruženje?

Da bi se postigla što veća ušteda energije, kao i održivost, EcoRef Engineering Consultants, specijalizovan za studije uštede energije za rashladne instalacije, uz podršku AT&C agencija, lokalnog predstavnika Alfa Laval-a i kompanije izvođača rashladnih radova Cool Dynamic, dizajnirao je i instalirao rashladni sistem sa niskim punjenjem amonijaka koji je ispunio sve zahteve.

Amonijak ima potencijal globalnog zagrevanja (GWP) nula. Takođe je jedno od najefikasnijih dostupnih rashladnih sredstava. Dakle, osim što je prirodno rashladno sredstvo, upotreba amonijaka stvara mogućnosti za smanjenje potrošnje energije i obezbeđivanje dugoročne troškovne efikasnosti i održivosti.

Održivi sistem sekundarnog hlađenja za povećanu bezbednost

Da bi se povećala bezbednost, postoji rastući trend projektovanja sistema koji smanjuju punjenje amonijaka primenom sekundarne operacije hlađenja. To znači povezivanje sistema preko isparivača tečnosti sa sekundarnim kolom fluida za prenos toplote, na hladnoj strani. U slučaju L.A. Farm S.A., Temper -15 se koristi kao sekundarni fluid, ohlađen od povratne temperature od -3 °C do snabdevanja od -7 °C umesto amonijaka koji cirkuliše u postrojenju za hladno skladištenje.

Gasketed plate heat exchanger

Visoka efikasnost i dodatno smanjeno punjenje rashladnog sredstva amonijaka

U skladu sa potrebom za hlađenjem mlečnih proizvoda, uključujući 100% redundantnost i visoku potražnju za efikasnošću, Alfa Laval je predložio dva kompaktna potopljena isparivača amonijaka, od kojih se svaki sastoji od poluzavarenog pločastog izmenjivača toplote Alfa Laval TK20 opremljenog U-Turn plug-and-play tečnim separatorom. Svaka sa mogućnošću snabdevanja potrebnim kapacitetom sistema od 1.400 kW hlađenja sa veoma niskim punjenjem amonijaka.

Manje punjenje je posledica instaliranog modula gravitacionog separatora U-Turn koji pored konvencionalnog gravitacionog razdvajanja koristi aglomeraciju, površinski napon i centrifugalne sile za poboljšanje funkcije razdvajanja. Ovo u kombinaciji sa niskim padom pritiska - do četiri puta nižim nego u konvencionalnom sistemu odvajanja - postaje energetski efikasnije i dodatno smanjuje potrebno punjenje rashladnog sredstva.

Ukupno gledano, veća energetska efikasnost u poređenju sa konvencionalnim sistemom štedi oko 340 MWh/godišnje i smanjuje indirektnu emisiju CO2 od oko 300 tona/god.

Rešenje usvojeno u rashladnom postrojenju je savršen primer rešenja koja će se pratiti u bliskoj budućnosti. Sistem ultra-efikasnog amonijaka sa niskim punjenjem (kompaktno potopljen) koji proporcionalno prati opterećenje postrojenja. Sistem obezbeđuje veoma visoke COP-ove i potrošnju energije koja prevazilazi očekivanja, posebno pri delimičnim opterećenjima i srednjim temperaturama okoline.” - Danijel Papas, upravljački partner u ECOREF-u (Refrigeration Consultants & Designers)

Velika ušteda energije i smanjena punjenje amonijaka

Džon Gregorijadis, generalni direktor AT&C Agencies, navodi da je „konačni dizajn postrojenja rezultirao ukupnim punjenjem amonijaka za postrojenje od samo 680 kg, uključujući spolja postavljene kondenzatore za isparavanje, koji drže po 200 kg. Pored kompaktnog dizajna i niskog punjenja amonijakom od manje od 0,3 kg po kW, Alfa Laval poluzavareni pločasti izmenjivač toplote omogućava bliski pristup rashladnom sredstvu koji omogućava uštedu energije. To bi se moglo uraditi sa veoma zadovoljavajućim ukupnim rashladnim COP-om od 3,9 za postrojenje."

Sveukupno poboljšana efikasnost sistema hlađenja rezultirala je značajno smanjenom potrošnjom energije za kupca. Dizajn U-Turn izmenjivača toplote i pločastih izmenjivača toplote sa izuzetno niskim punjenjem rashladnog sredstva takođe je rezultirao veoma pouzdanim sistemom čak i kod delimičnih opterećenja sa minimalnim uticajem na životnu sredinu.

 

 

TK20 320

Glavna oprema u postrojenju

  • 2 Alfa Laval TK20-BW poluzavareni pločasti izmenjivači toplote od 1.400 kW, opremljeni U-Turn modulom gravitacionog separatora za isparavanje amonijaka
  • Funkcija odmrzavanja sa Alfa Laval AlfaNova fuzionim izmenjivačem toplote koji koristi energiju pražnjenja amonijaka
  • 4 Sabroe kompresora sa inverterskim motorom snage po 390 kW pri 1.800 o/min
  • 2 Mita aksijalna kondenzatora za isparavanje
  • Temper Technology Temper 15 tečnost za prenos toplote