Poboljšanje CHP efikasnosti pomoću tehnologije gas-u-tečnost

Hubert Tippkötter GmbH je inovativni dizajner i proizvođač kompletnih kombinovanih sistema za toplotnu i električnu energiju (CHP), koji radi od 1970. godine. Sa sedištem u Varendorfu u Nemačkoj, kompanija stvara fleksibilna rešenja koja generišu od 30 do 2100kW električne energije i koja su uvek u potpunosti prilagođena specifičnim potrebama kupca.

DATUM 2023-11-28

Istovremena proizvodnja električne energije i ponovno korišćenje rezultirajuće toplote, CHP ili kogeneracija predstavlja visoko efikasno rešenje za brojne savremene primene. Kao i svi CHP proizvođači, Tippkötter kontinuirano radi na optimizaciji tehnologije i dobijanju svakog mogućeg dodatnog procenta efikasnosti iz svojih sistema. Ovo je uključivalo razmatranje novih načina da se iskoristi prenošenje toplote uključeno u hlađenje modifikovanih turbo-napunjenih motora koji pokreću sisteme.


Međutim, to je lakše reći nego učiniti. CHP sistemi obično koriste rashladne sisteme vazduh-vazduh, pri čemu spoljašnji vazduh hladi komprimovani vazduh motora na potrebnu ulaznu temperaturu od 75 ° C. Tradicionalno je bilo teško - ako ne i potpuno nemoguće - ponovo koristiti energiju dobijenu ovim procesom zbog izazova rada sa gasnim medijumima. Kao rezultat toga, postojala su ograničenja u potencijalnoj efikasnosti koja se može postići sa sistemom u celini.

Optimalno rešenje za hlađenje vazduha sa punjenjem

Tippkötter je uspeo da prebrodi ove izazove opremanjem svojih CHP postrojenja Alfa Laval pločnim gas-u-tečnost izmenjivačima toplote. Za razliku od tradicionalne tehnologije hlađenja vazduh-vazduh, Alfa Laval dizajn gas-u-tečnost omogućava upotrebu vode kao sredstva za hlađenje. Ovo poboljšava ukupni energetski bilans za čak 5% snage motora.


GL modeli izmenjivača toplote koriste hladnu vodu raspoređenu u obrascu protiv protoka za hlađenje relativno manje količine komprimovanog vazduha za punjenje do tačne ulazne temperature. Dodatna prednost GL dizajna je ta što su svi priključci integrisani u jedinicu, uključujući dva priključka za gas, dva za vodu i jedan za kondenzat. Rezultat je ultra-kompaktan izmenjivač toplote koji instalaciju čini lakšom, bržom i isplativijom za Tippkötter i omogućava im da pruže manji sistemski otisak svojim kupcima.

Upotreba Alfa Laval GL izmenjivača toplote gas-u-tečnost igrala je glavnu ulogu u kontinuiranom razvoju Tippkötter-a kako bi se podstakla optimizacija njihove CHP tehnologije. Danas kompanija može sa ponosom ponuditi efikasnost kogeneracije od 91% ili više!

Preuzmite celu priču (eng)

gl_product_line_640x360_left.png

Linija proizvoda Alfa Laval GL predstavlja ultra-kompaktno i veoma efikasno rešenje dizajnirano da odgovori na jedinstvene izazove istovremenog rada sa gasnim i tečnim medijumima. Novi revolucionarni dizajn podnosi vrlo visoke temperature sa vrlo niskim padom pritiska.

Više o GL izmenjivačima toplote