Agroetanol proizvodi bioetanol od pšenice

Ovih dana susrećete se sa velikim entuzijazmom švedskog proizvođača etanola, kompanije Agroetanol. Ovoj kompaniji će uskoro biti dato zeleno svetlo za jedan veliki projekat širenja.

DATUM 2023-11-28 AUTOR Birgitta Lundblad

Agroetanol, kompanija koja prerađuje žitarice u etanol za motorno gorivo, planira da izgradi potpuno novo postrojenje sa više nego dvostrukim kapacitetom svojeg postojećeg postrojenja u gradu Norćeping na jugoistoku Švedske. Planovi za ovo širenje rezultat su sve veće potražnje za etanolom i, naravno, uspešnog poslovanja kompanije Agroetanol.

Međutim, neophodan uslov za širenje ove kompanije su nova carinska pravila koja su nedavno uvedena u Švedskoj u cilju zaštite domaće proizvodnje etanola. Nova pravila nalažu da se cena uvezenog etanola poveća za približno 1,50 SEK (švedske krune) po litru. „Čekali smo s nestrpljenjem ovu odluku“, kaže dr Kenet Verling (Kenneth Werling), generalni direktor kompanije Agroetanol. „Ova nova situacija znači da možemo postati konkurentniji i da možemo dalje da razvijamo svoje poslovanje.”

Kao i u mnogim zemljama, i švedski političari shvatili su prednosti korišćenja obnovljivih izvora, kao što je etanol, za proizvodnju motornih goriva. Ne samo da etanol smanjuje emisiju gasova staklene bašte, već on takođe stvara i prilike da poljoprivreda u Švedskoj razvije novo i zadovoljavajuće profitabilno tržište. I on, naročito, doprinosi energetskoj i ekonomskoj sigurnosti tako što smanjuje zavisnost od nafte, što je u današnje vreme veoma značajna prednost.

U Švedskoj je trenutno 5% etanola umešano u praktično sav benzin od 95 oktana. Ova mala količina mešavine etanola ne zahteva nikakve modifikacije motora, a performanse i radni troškovi automobila ostaju nepromenjeni. Do sada je više od 80% ovog etanola uvezeno, uglavnom iz Brazila, gde su troškovi proizvodnje etanola izuzetno niski. Ako se pomeša 20% benzina u etanol, on bi se mogao klasifikovati kao „hemijski proizvod“, a ne kao „poljoprivredni proizvod“, čime bi se na njega primenjivale veoma niske carine. Međutim, od 1. januara 2006. godine uvezeni etanol mora biti carinjen kao čisti etanol, što znači uveliko povećane carine.

Interes od strane visokih zvaničnika

Sa proizvodnjom od 55 miliona litara u 2005. godini, kompanija Agroetanol je najveći i jedini veletrgovinski proizvođač bioetanola u Švedskoj. Glavni vlasnik kompanije je Udruženje za snabdevanje poljoprivrednika i agrikuluturalni marketing Švedske (Lantmännen). Postrojenje u Norćepingu u potpunosti je funkcionalno od 2001. godine.

„Naši vlasnici su preuzeli značajan rizik u pokretanju ove operacije“, izjavio je Kenet Verling (Kenneth Werling). „Ovo postrojenje je izgrađeno uprkos vrlo ograničenom iskustvu u ovoj oblasti. Takođe su morali da ulažu u skladišta nafte u Norćepingu, Stokholmu i Sedertelju, gde se vrši mešanje etanola i benzina. Na početku naftne kompanije nisu bile voljne da preuzmu ovaj zadatak.

Poduzetnički duh se isplatio. Nakon pet godina rada, kratkoročni početni problemi postepeno su rešeni, efikasnost proizvodnje je poboljšana i kapacitet je sada znatno iznad planiranih brojki. Kompanija Agroetanol se, takođe, susreće i sa sve većim interesovanjem od strane visokih zvaničnika. Švedski premijer Goran Person (Göran Persson) više puta posetio je ovo postrojenje. On je obavio prvu ceremoniju polaganja kamena temeljca u postrojenju 1999. godine, svečano je otvorio ovo postrojenje u martu 2001. godine, a u novembru 2005. godine, nakon uvođenja novih carinskih pravila, došao je da diskutuje o svojoj dugoročnoj viziji ukidanja zavisnosti od nafte u Švedskoj do 2020. godine.

Čisti etanol i dragocena stočna hrana

U postrojenju u Norćepingu pšenica se koristi kao glavna sirovina. Za proizvodnju 50 miliona litara etanola potrebno je oko 135 000 tona pšenice.

Pšenica dolazi u postrojenje kamionom i istovaruje se putem dovodnog levka. Pšenica se transportuje na čišćenje i privremeno skladištenje putem transportnih traka. Mlevenje se vrši u mlinovima čekićarima, gde se celo zrno melje u brašno. Brašno se meša sa vodom dok se ne pretvori u suspenziju nakon čega se dodaju enzimi. Skrob zrna se zatim pretvara u šećerni rastvor, koji se naziva kaša.

Kvasac se dodaje u šećerni rastvor, a šećer se pretvara u etanol i ugljen-dioksid. Da bi se etanol odvojio od kaše vrši se destilacija u dve faze; u rezervoaru sa kašom i u rezervoaru sa rastvorom. Na kraju, voda se u potpunosti uklanja molekularnim sitom i dobija se etanol bez vode.

Kaša bez alkohola, koja se naziva džibra, šalje se na sušenje. Džibra, koja je bogata proteinima i samim tim je dragocena stočna hrana, suši se parom. Osušeni proizvod se na kraju peletizira. Godišnje se proizvede oko 50 000 tona proteinske stočne hrane.

Kompanija Alfa Laval snabdela je postrojenje u Norćepingu velikim brojem opreme za prerađivanje, što uključuje izmenjivače toplote, kondenzatore, isparivače, dekanterske centrifuge i opremu za čišćenje rezervoara. „Moramo da se fokusiramo na našu proizvodnju“, izjavio je Kenet Verling (Kenneth Werling). „Naš zadatak nije da vodimo tehnički razvoj. Imamo velika očekivanja od dobavljača kao što je kompanija Alfa Laval kada je u pitanju kontinuirani tehnički razvoj, kao i podršku i smernice o tome kako da koristimo našu opremu na najbolji mogući način.”

Svetle buduće perspektive

Predplaniranje novog postrojenja za proizvodnju etanola kompanije Agroetanol već je u punom jeku i konačna odluka o izgradnji je u već u izradi. Ako sve bude išlo po planu, novo postrojenje će biti pušteno u pogon u 2008. godini. Planiran je kapacitet proizvodnje od 110-150 miliona litara etanola godišnje. O lokaciji tek treba da se odluči, Norćeping je jedna od tri mogućnosti. Kenet Verling (Kenneth Werling) ističe da postoji mnogo stvari koje se moraju uzeti u obzir. Infrastruktura, ponuda i cena sirovina, raspoloživost radne snage i aspekti životne sredine su neki od njih.

"Uzbuđeni smo zbog budućnosti i potencijala u polju etanola. Očekujemo da će tržište biogoriva nastaviti da raste i u Švedskoj i u svetu. Standardi koje danas imamo u Švedskoj sa 5% etanola u benzinu već čine tržište od oko 300 miliona litara etanola godišnje, a udeo etanola će se verovatno povećati, možda na 10% u 2008. godini. Ovaj razvoj omogućava našim poljoprivrednicima da profitabilno nastave svoje poslovanje, što zauzvrat garantuje da možemo da zadržimo raznoliki pejzaž kakav danas imamo.

A uz naše dobro snabdevanje svežom vodom, Švedska je u povoljnoj poziciji da još više razvije svoju poljoprivredu“, zaključuje Verling (Werling).

Saradnja između kompanija Alfa Laval / Agroetanol

Kompanija Agroetanol sarađuje sa kompanijom Alfa Laval od samog početka, a proizvodi i rešenja ove kompanije sprovode se u celom postrojenju.

Isti pločasti izmenjivač toplote koristi se i za predgrejavanje suspenzije pre nego što se ona pretvori u skrob i za hlađenje kaše. Pločasti izmenjivači toplote koriste se i kao fermentorske hladnjače, a deset pločastih kondenzatora su montirani za proces destilacije i dehidracije.

U koraku sušenja stočne hrane, tri dekanterske centrifuge dehidriraju džibru pre njene koncentracije u šest kompaktnih AlfaVap pločastih isparivača. Svi pločasti izmenjivači toplote koji deluju sa tečnostima koje sadrže čestice i vlakna su tip sa širokim otvorima koji osigurava kanal slobodnog protoka i sprečava začepljenje.

„Proizvodnja etanola za nas je bio i ostao proces učenja još od prvog dana kad smo počeli da se bavimo ovim“, izjavio je Kenet Verling (Kenneth Werling), generalni direktor kompanije Agroetanol. „Cenimo pogodnost domaćeg dobavljača kao što je kompanija Alfa Laval i oslanjamo se na stalnu i snažnu podršku od njih.”

Orjan Kindblom (Örjan Kindblom), procesni inženjer u postrojenju, smatra da je važno da procesni dobavljači kompanije Agroetanol razumeju njihovo poslovanje kako bi im pomogli da pronađu najbolja tehnička rešenja i iz celokupne perspektive i u detaljima. „Stoga, mislim da obe strane imaju koristi od dugoročnih odnosa“, on je izjavio. „Naša saradnja sa kompanijom Alfa Laval razvijala se na pozitivan način i zajedno smo uspeli da rešimo kratkoročne početne probleme i stvorili smo funkcionalan način za komunikaciju.”

Rikard Kruk (Rikard Krook), direktor marketinga, iz departmana Šećer i destilarija pri kompaniji Alfa Laval, posetio je brojna postrojenja za proizvodnju etanola širom sveta i impresioniran je nivoom tehničke kompetencije zaposlenih u kompaniji Agroetanol. „Podsticajno je raditi sa njima i nadamo se da će oni i dalje imati koristi od našeg sveobuhvatnog iskustva i tehničkog razvoja u izazovnoj oblasti proizvodnje etanola.”