2024-05-15 Product news

Održivo hlađenje za globalni centar podataka u oblaku u Italiji

Sa sve većim oslanjanjem na IT operacije u današnjem društvu, ključno je imati energetski efikasne centre podataka sa maksimalnom pouzdanošću, bezbednošću i performansama. Aruba S.p.A. u Bergamu je najveći i najsavremeniji globalni cloud centar podataka u Italiji, sa uslugama širom Evrope. Da bi što više povećala efikasnost i ušteda energije, Aruba je odlučila da radi sa kompanijom Alfa Laval na njihovom sistemu hlađenja kako bi se obezbedio najviši nivo efikasnosti i pouzdanosti uz minimalan uticaj na životnu sredinu.

Rešenje za centar podataka smanjuje gubitak energije

Aruba se napaja isključivo energijom iz obnovljivih izvora sa sertifikatom o poreklu (GO – Garancija porekla (Guarantee of Origins, eng.)). Štaviše, kompanija koristi sopstvenu obnovljivu energiju kao što su hidroelektrična i fotonaponska, koje se takođe isporučuju u nacionalnu mrežu.

Iako je neophodno držati temperaturu hardvera pod kontrolom, hlađenje čitavog područja prostorije za podatke bi rezultiralo značajnim gubitkom energije. Sistem koji se koristi za hlađenje servera i druge opreme je rezultat izuzetno efikasnog zadržavanja tokova ulaznog hladnog vazduha i izlaznog toplog vazduha. Korišćenje podzemne vode kao glavnog izvora energije za hlađenje omogućava Arubi da smanji gubitak energije.

Rešenja po meri za minimalni uticaj na životnu sredinu

Sistem za hlađenje podzemne vode za primarni krug radi na izmenjivačima toplote (2N redundansa) koji hlade sekundarni krug prema prostorijama sa podacima. Proizvodi kompanije Alfa Laval deo su ove ključne oblasti geotermalnog sistema. Iz tog razloga, oni su suštinski deo procesa efikasnosti.

aruba-data-center-cooling-system

Da bi obezbedio performanse i efikasnost visokog nivoa, uzimajući u obzir specifične potrebe geotermalnog sistema, kompanija Alfa Laval je obezbedila rešenja po meri sa zaptivenim pločastim izmenjivačima toplote (GPHE) i filterima (ALF). Prilagođena T-serija je posebno izabrana zbog karakteristika visokih performansi proizvoda.

Uz podršku i konsultacije koje je obezbedila kompanija Alfa Laval u procesu kupovine i instalacije rešenja, sistem je postavljen kao što je i planirano.

Alfa-Laval-GPHE-ALF-in-Aurba.jpg

Sistem pločastih izmenjivača toplote sa zaptivkama(GPHE) i filterima (ALF) kompanije Alfa Laval

Rešenja koja smo izabrali u kompaniji Alfa Laval – i izmenjivači toplote i filter za vodu – doprinose postizanju visokog nivoa kvaliteta i pouzdanosti sistema naših centara podataka. Oni nam omogućavaju da optimizujemo korišćenje podzemnih voda u smislu efikasnosti kako bismo imali minimalan nivo uticaja na životnu sredinu.

Alesandro Bruskini, rukovodilac infrastrukture u kompaniji Aruba S.p.A.

Ono što je najvažnije je odnos sa Arubom, koji se dugoročno isplati, jer je glavna veza između dve kompanije, pored vrhunske opreme, stručnosti i pouzdanost kompanije Alfa Laval.

Bjanka Restantia, rukovodilac prodaje za HVAC i centar podataka o GPHE, Energy Division, Italija

 

Tim kompanije Alfa Laval bio je na raspolaganju da podrži i prati ceo proces, uvek uzimajući u obzir vrhunski nivo i kvalitet usluga stvarajući bezbednu i pouzdanu instalaciju.

Pouzdan, efikasan i održiv

Rešenje kompanije Alfa Laval kao rezultat je dalo smanjenu potrošnju energije na toj lokaciji zbog visoke efikasnosti izmenjivača toplote. Sistem je takođe smanjio otpad i obezbedio veći protok. Visok nivo pouzdanosti ima za rezultat kraće zastoje u radu i manje održavanja, što štedi vreme i novac.

Da bi se optimizovala efikasnost i kontinuitet sistema, „Smart Connectivity“ kompanije Alfa Laval ispitan je za sprovođenje predvidivog održavanja korišćenjem mernih uređaja i senzora za dobijanje podataka o efikasnosti i statusu proizvoda. Proces praćenja je kontinuiran što će dovesti do potpunijeg skupa podataka koji će omogućiti više poboljšanja sistema kako bi se stvorila dalja efikasnost i bolje performanse.

Odnos sa Arubom je nastao i razvijen na zajedničkim ciljevima kao što su ušteda energije, mali uticaj na životnu sredinu i optimizacija korišćenja resursa. Pouzdanost i znanje primenjenih proizvoda i rešenja uspešno su zapečatili ovaj odnos.

Stefano Meloni, rukovodilac poslovne jedinice GPHE i rukovodilac odseka za proizvoda HE, Jadranski region

Oznake

Sve
Aruba-cloud-cooling-banner640

Prednosti

Smanjen otisak

Smanjenje uticaja na životnu sredinu korišćenjem energije iz obnovljivih izvora i energetski efikasnog sistema.

Ušteda energije

Sistemi pločastih izmenjivača toplote sa zaptivkama(GPHE) i filtera (ALF) omogućavaju optimizovanu efikasnost upotrebom podzemnih voda.

Smanjenje troskova

Kraći zastoji u radu i smanjenje potrebe za održavanjem, što štedi vreme i novac

Povezani sadržaj