2024-07-10 Product news

Alfa Laval – Iskorištavanje potencijala u sektoru vodonika

Alfa Laval osniva novu poslovnu jedinicu – Poslovna jedinica Elektrolizer i tehnologije gorivnih ćelija – sa ciljem da iskoristi poslovne mogućnosti u sektoru vodonika. Ova inicijativa naglašava posvećenost kompanije pokretanju transformacije energije ka čistim izvorima energije.

Tokom protekle tri godine, kompanija Alfa Laval je prisutna na tržištu vodonika, predstavljajući nove proizvode i rešenja u oblastima elektrolizera i gorivnih ćelija. Prepoznajući potencijal, zaposleni u kompaniji Alfa Laval su odlučili da osnuju novu poslovnu jedinicu i razviju nove proizvode i rešenja u primeni vodonika u saradnji sa liderima u industriji. Oslanjajući se na veliku stručnost kompanije u oblasti prenosa toplote i metalurgije, Alfa Laval je jedinstveno pozicionirana u ekonomiji vodonika.

Tom Erikson, predsednik i izvršni direktor kompanije Alfa Laval, komentariše: „Stvaranje namenske poslovne jedinice potvrđuje našu posvećenost pokretanju neophodnih radnji u energetskom pejzažu koji se razvija. Vodonik igra ključnu ulogu u energetskoj tranziciji i naša ambicija je da ubrzamo ovu transformaciju kroz inovacije i industrijalizaciju elektrolizera i komponenti gorivnih ćelija”.

Kompanija Alfa Laval danas takođe najavljuje da će izgraditi centar za inovacije posvećen izmenjivačima toplote, gorivim ćelijama i komponentama elektrolizera kako bi se dalje pokretale inovacije, istraživanje i razvoj i ispitivanje u ovim oblastima, kako iz perspektive mogućnosti tako i iz perspektive tempa. Inovacioni centar biće smešten u sedištu kompanije u Lundu, gde se nalazi najveća fabrika izmenjivača toplote. Investicija je značajna i za resurse i za opremu.

Madlen Gilborn, trenutno šef odeljenja čistih tehnologija i potpredsednik odeljenja za energetiku, preuzeće ulogu predsednika nove poslovne jedinice. Jedinica će biti uspostavljena do 1. januara 2024. i biće deo Energetske divizije.


Da li ste znali? Dok su obnovljivi izvori energije poput sunca i vetra danas najbrže rastući dobavljači energije, značajan deo budućih potreba za energijom ne može se direktno elektrificirati. Ovo zahteva upotrebu čistih molekula kao što je vodonik. Vodonik, nastao elektrolizom, na čelu je ove tranzicije.

Neka pojašnjenja:

  • Elektrolizer: Ovaj uređaj koristi obnovljivu energiju za razdvajanje vode na gasove vodonika i kiseonika putem elektrolitičkog procesa.
  • Gorivna ćelija: Pretvara hemijsku energiju goriva, obično vodonika, i oksidacionog sredstva (obično kiseonika iz vazduha) u električnu energiju putem elektrohemijske reakcije.
  • Power-to-X (P2X): Skup tehnologija koje pretvaraju električnu energiju, često iz obnovljivih izvora, u druge nosioce energije ili hemikalije. Ovo uključuje proizvodnju vodonika putem elektrolize i stvaranje derivata poput amonijaka ili metanola, koji se mogu skladištiti, transportovati ili koristiti kao alternativno gorivo ili sirovine u različitim industrijama. Mogućnosti su beskonačne.

Oznake

Sve
MicrosoftTeams-image

Povezani sadržaj